Partnerzy projektu

Zdjęcia, stare pocztówki, mapy do niniejszej prezentacji otrzymaliśmy od osób i instytucji, którym pragniemy bardzo serdecznie podziękować za współpracę.

Autorzy i źródła zdjęć:

Autorami zdjęć na stronie głównej są:

  • Pan Krzysztof Grzegorczyk
  • Pani Ewa Zdobylak
  • Pani Agata Pawłowska