Kontakt

Europejskie Centrum
Różnorodności Biologicznej

Europäisches Zentrum für Biologische Vielfalt

ulica Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje
POLEN

Tel. 91 32 80 441
91 32 75 654
91 32 75 631 Sekretariat

ecrb@onet.pl
www.wolin-uznam.pl